Bidrar er verksamhet till ett välfungerande samhälle och tar ansvar för både nutida och kommande generationer?

Att systematiskt arbeta utifrån ett CSR-Corporate Social Responsibility-perspektiv är ett modernt, framgångsrikt och högst aktuellt sätt att driva företag. CSR handlar om att bedriva företagande på ett ansvarsfullt sätt vilket innebär att företaget tar ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Grunden inom CSR bygger på att agera ansvarsfullt och att använda sina resurser så effektivt som möjligt.

Sirius kan hjälpa er verksamhet att förena och införliva hållbarhet och samhällsansvar genom hela organisationen. Sirius kan både verka som er CSR-samordnare där vi tar ett helhetsansvar eller som stöd till er personal som ansvarar för frågorna. Vi hjälper er att nå en ökad öppenhet och spårbarhet i alla led vilket bidrar till att er organisation kan fatta bättre beslut, både lokalt och globalt. De delar som redan är bra i er verksamhet lyfts fram och vi visar även vart det finns utrymme för förändringar. Vi kan vägleda er organisation genom exempelvis sociala revisioner, ISO 26000 och vid upprättande av policydokument och uppförandekod.

 

 

 

CSR_300