Vi utbildar arbetsplatser och privatpersoner i att rädda liv!

10 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp runt om i vårt land, det vill säga 30 personer om dagen eller lite drygt 1 person per timme. Den drabbade kan vara din kollega, släkting eller granne. Vet du hur du ska agera i en sådan situation? Om du snabbt agerar och framför allt vet hur du ska agera, ökar möjligheterna markant för den som drabbats att överleva, till och med utan ytterligare skador. Du som har deltagit i en HLR utbildning hos Sirius har fått redskapen för att ta hand om en drabbad person till dess att ambulansen kommit till platsen.

Sirius utbildning följer Svenska HLR rådets utbildningsprogram och vi kan också anpassa utbildningen efter era önskemål. Utbildningen omfattar bland annat kontroll av livstecken, kontakt med SOS-Alarm, HLR med inblåsningar och hjärtkompressioner/ hjärtmassage, omhändertagande av en medvetslös eller chockad person och tekniker för att få upp föremål vid luftvägsstopp.

Sirius instruktör har dokumenterad erfarenhet inom räddningstjänsten vilket ger en ökad verklighetsförankring i utbildningen som då blir lättare att ta till och bära med sig.

Anmäl dig eller er arbetsgrupp redan idag- det kan rädda liv!

 

 

hlr