Sirius - din HSEQ konsult

Sirius är ett konsult- och utbildningsföretag som finns i Forshaga, Värmland. Vi arbetar inom området HSEQ-Hälsa-Säkerhet-Miljö-Kvalitet. Utifrån detta perspektiv hjälper och stöttar vi kunder att utveckla hela eller delar av sin verksamhet med hållbarhet som övergripande mål. Sirius arbetar både med företag och organisationer som vill komma igång med sitt HSEQ- arbete från början eller som kanske har kört fast och behöver hjälp och stöttning åt rätt håll. Det är inte ovanligt att arbetet med den här typen av frågor prioriteras bort eller känns krångliga att ta tag i. Vi på Sirius tar vid, driver arbetet framåt och säkerställer att det blir riktigt genomfört. Ni tar del av vår erfarenhet och kompetens och kan känna er trygga med att arbetet fortlöper så att ni kan fokusera på kärnverksamheten och den dagliga driften. Det innebär en låg investering av både tid och pengar och bidrar till en mer framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.