Sett i media

 2 oktober, 2014

Sirius fina arbete med CSR omnämns i ICAs tidning Buffé!!!

Bärplockarnas villkor granskas

ICA har i flera år granskat de organiserade bärplockarnas arbetssituation i Sverige, och bär som säljs under ICAs eget varumärke ska komma från bärplockare med acceptabla villkor. Den senaste granskningen visar på till exempel förbättringar inom hälsa och säkerhet och att det finns en tydlig handbok som beskriver regler och viktig information vid arbete i skog och mark.

Buffé nr 8, 2014